Қылмыстық істер

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ   АДВОКАТЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ АДВОКАТТЫҚ КӨМЕК ТҮРЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ 

 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША АДВОКАТТАН ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕҢЕС АЛУ                                                                                                                                                            
 
СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕУ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ АДВОКАТТЫҚ КӨМЕК                                                                                                                                                                    
 
ТЕРГЕУ ИЗОЛЯТОРЫНДА ОТЫРҒАН АЙЫПТАЛУШЫҒА БАРУ                                                                                                                                                                                                     
 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ТАНЫСУ                                                                                                                                                                                                                      
 
ТЕРГЕУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ПРОКУРАТУРАНЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ШЕШІМДЕРІНЕ, ШАҒЫМ КЕЛТІРУ                                                                                                                                          
 
АРЫЗДАРДЫ, ӨТІНІШТЕРДІ, ШАҒЫМДАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ӨТКІЗУ                                                                                                                                                                                                                         
 
СОТТАЛУШЫНЫҢ МҮДДЕСІН СОТ ОРГАНДАРЫНДА ӨКІЛДІК ЕТІП ҚОРҒАУ                                                                                                                                                                                                      
 
ТЕРГЕУ СУДЬЯСЫНЫҢ СОТ ҚАУЛЫСЫНА ШАҒЫМДАНУ                                                                                                                                                                                                                                 
 
БІРІНШІ САТЫДАҒЫ СОТ ҮКІМДЕРІ МЕН ҚАУЛЫЛАРЫНА АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМ ЖАСАУ                                                                                                                                                                                                    
 
ЖЕКЕШЕ АЙЫП ТАҒУ ТӘРТІБІМЕН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТУ ІСТЕРІ БОЙЫНША, АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАП СОТТА ӨКІЛДІК ЕТУ                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕССТЕ АЗАМАТТЫҚ ТАЛАП АРЫЗ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ                                                                                                                                                                                                                   
 
КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ МҮДДЕЛЕРІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСКЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР                                                                                                           
 
СОТ АКТІЛЕРІНЕ КАССАЦИЯЛЫҚ ТӘРТІППЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРҒАЫ СОТЫНА ШАҒЫМ БЕРУ .