мұраны қабылдау фактісін анықтау туралы арыз үлгісі