Азаматты әрекетке қабілеті шектеулі деп тану туралы арыз үлгісі