Азаматты әрекетке қабілетсіз деп тану туралы талап арыз үлгісі